Jump to content
Dewislen

Fforddiadwyedd: Rhoi rôl i tenantiaid mewn rhenti a thaliadau gwasanaeth - 10 Rhagfyr 2020

Yn y weminar yma, bydd David Lloyd o TPAS Cymru yn siarad am beth sydd angen iddo fod yn ei le i ymgysylltu’n effeithlon ac ystyrlon gyda thenantiaid ar fforddiadwyedd a thaliadau gwasanaeth ac mae’n rhannu syniadau ymarferol ar sut i ysgogi diddordeb gwirioneddol yn yr ymgynghoriadau hyn.