Jump to content
Dewislen

Gweminarau

Yn gryno

Nod ein cyfres Gweminarau yw cefnogi aelodau. Cânt eu harwain gan arbenigwyr y diwydiant, gan roi sylw i ystod o bynciau, ac maent yn anelu eich cefnogi i ymchwilio materion gyda’r cyfle i ofyn cwestiynau.

Caiff pob gweminar eu recordio a byddant ar gael ar-lein.

Os hoffech i unrhyw bwnc penodol gael sylw yn ein cyfres gweminarau, cysylltwch os gwelwch yn dda ag Louise Shute yn [email protected].

Gweminarau’r gorffennol

Crynodeb llawn
Louise Shute

Gyda phwy i siarad...

Louise Shute