Jump to content
Dewislen

Grwpiau Cyflenwi Strategol

Yn gryno

Mae ein grwpiau cyflenwi strategol yn rhoi cefnogaeth ragweithiol i waith lobio ac eiriolaeth CHC ar y materion sy’n bwysig i’n haelodau.

Eu diben yw:

  • profi a datblygu syniadau polisi a’u troi yn ofynion polisi,
  • gwylio’r gorwel i ddynodi risgiau a chyfleoedd y dyfodol
  • rhoi cefnogaeth ragweithiol i sector cryf a chadarn.

Maent yn rhad ac am ddim i aelodau ac mae ganddynt gadeirydd ac is-gadeirydd a gaiff eu hethol gan yr aelodau. Fe’u cynhelir yn rhithiol bedair gwaith y flwyddyn

Mae 10 grŵp cyflenwi strategol ar hyn o bryd sy’n ymwneud â meysydd penodol o waith.

Crynodeb llawn
Julia Sorribes

Gyda phwy i siarad...

Julia Sorribes