Jump to content

Papur Gwyn ar Roi Diwedd ar Ddigartefedd yng Nghymru – Digwyddiad Ymgysylltu Gogledd Cymru

Tachwedd 22, 2023 @ 10:00yb

Yn dilyn y sesiwn sbotolau ar y Papur Gwyn ar Roi Diwedd ar Ddigartrefedd yng Nghymru ar 7 Tachwedd, mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd cymdeithasau tai i ddau ddigwyddiad wyneb yn wyneb – un yn y De ac un yn y Gogledd, i drafod yn fwy manwl y cynigion sydd yn y Papur Gwyn a rhannu eu barn ar y diwygiadau arfaethedig. Cynhelir digwyddiad Gogledd Cymru yn XXX. Mae’r sesiynau hyn yn agored i bob lefel o staff cymdeithasau tai ac aelodau bwrdd.