Jump to content

Diweddariad Llyhwoderaeth Cymru: Rheoleiddio

Rhagfyr 4, 2023 @ 11:00yb
Event 1hr Online

Bydd y diweddariad hwn yn rhoi crynodeb o ddatblygiadau diweddar mewn rheoleiddioi tai cymdeithasol yng Nghymru a bydd hefyd gyfle i ofyn cwestiynau.

Bydd y sesiwn yn berthnasol i aelodau’r Cymunedau Rheoleiddio & Llywodraethiant a Chyllid.

Gofynnir i chi nodi na chaiff y diweddariad ei recordio.