Jump to content
Dewislen

Sesiwn Llywodraeth Cymru: Asesiadau o’r Farchnad Tai Leol

Hydref 6, 2021 @ 10:00yb 2hrs Online

Yn ystod y sesiwn yma, bydd Llywodraeth Cymru yn gosod eu proses newydd, yn siarad am y data lle gall Awdurdodau Lleol fod angen help gan LCC a rhoi cyfle i’r sawl sy’n mynychu i ofyn unrhyw gwestiynau.