Jump to content
Dewislen

Partneriaeth Cymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus

Medi 7, 2022 @ 10:00yb 1 hour Online
Pris Aelod

Rhydd

Dr Sue Hurrell yw Pennaeth Caffael Gwaith Teg yn Llywodraeth Cymru ac mae’n gweithio ar y Ddyletswydd Caffael Cymdeithasol Gyfrifol, a gyflwynwyd i’r Senedd.

Nodau’r ddeddfwriaeth yw sicrhau y ceisir deilliannau cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd a diwylliannol drwy gaffael cyhoeddus a rheoli contractau.

Ni fydd y dyletswyddau hyn yn uniongyrchol berthnasol i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig ar hyn o bryd; nid ydynt yn y rhestr cyrff a gaiff eu cynnwys. Fodd bynnag mae Llywodraeth Cymru yn rhoi arweiniad a chymorth i bob sefydliad sy’n dymuno ymgysylltu. Bydd y sesiwn yn esbonio’r hyn sydd yn y ddeddfwriaeth, sut mae hyn yn cyd-fynd gyda deddfwriaeth arall berthnasol a sut y gall LCC gymryd rhan.