Jump to content
Dewislen

Sesiwn Sbotolau | Ymchwil CaCHE ar ddyraniadau tai cymdeithasol

Mehefin 9, 2022 @ 10:00yb
Pris Aelod

Rhydd

Mae Ganolfan Gydweithredol y Deyrnas Unedig ar gyfer Tystiolaeth Tai (CaCHE), mewn partneriaeth gyda Crisis, yn cynnal ymchwil ar ddyraniadau tai cymdeithasol ar draws Prydain.

Bydd ymchwilwyr yn rhannu nodau’r prosiect, cynlluniau ar gyfer arolwg o sefydliadau tai, a’r casgliad o wybodaeth astudiaethau achos. Gall y rhai sy’n mynychu hefyd rannu eu hadborth.