Jump to content
Dewislen

Sesiwn sbotolau: Llwybr i’r bwrdd

Ionawr 24, 2022 @ 11:00yb
Pris Aelod

Rhydd

Yn y sesiwn yma bydd Abdi Segulle o Tai Taf yn cyflwyno prosiect Llwybr i’r Bwrdd. Mae Linc Cymru, Cymdeithas Tai Taf, Cadwyn a CCHA yn gweithio mewn cymunedau ethnig amrywiol ond nid yw hyn yn trosi i gyfansoddiad Aelodau Bwrdd a/neu staff. Mae’r pedair cymdeithas tai a gefnogwyd gan Cartrefi Cymunedol Cymru, Tai Pawb a Chyngor Hil Cymru wedi ffurfio partneriaeth prosiect i drin y diffyg amrywiaeth ethnig ar Fyrddau tu mewn a thu allan y sector. Mae’r bartneriaeth wedi cydnabod bod hwyluso newid o’r brig yn gam cyntaf mewn trawsnewid sefydliadol. Bydd y bartneriaeth yn sefydlu academi hyfforddiant i gefnogi grŵp o ddarpar ymgeiswyr Bwrdd ethnig amrywiol, gan arwain at lwyddo i gael swydd Aelod Bwrdd o fewn y sector cymdeithasau tai neu’r tu allan iddo.