Jump to content
Dewislen

Sesiwn Sbotolau: Rheoli’r Cyfryngau

Hydref 4, 2021 @ 2:00yh 1hr Online

Yn y sesiwn yma bydd James Crichton-Smith, Rheolwr Cyfathrebu Cartrefi Cymunedol Cymru a chyn ohebydd ITV Cymru, yn rhannu’r tactegau cyfryngau mwyaf effeithlon mewn amrywiaeth o wahanol sefyllfaoedd ac yn rhoi cyfle i chi drafod sut i drin ymholiadau gan y cyfryngau ac asesu unrhyw risgiau cysylltiedig.