Jump to content
Dewislen

Sesiwn Sbotolau: Sicrhau Twf Cynaliadwy drwy Ffrydiau Incwm Newydd

Tachwedd 5, 2021 @ 1:00yh 1hr Online
Pris Aelod

Rhydd

Yn y sesiwn sbotolau hon bydd Claire Snook, Rheolwr Gyfarwyddwr SamKat Consulting, yn eich llywio drwy ddull unigryw tri-cham o sefydlu ffrydiau incwm cynaliadwy neu fentrau masnachol a rhannu astudiaethau achos a fydd yn dod â’r broses yn fyw gyda methodoleg ymarferol, gyda ffocws ar weithgaredd. Ymunwch â ni i ddarganfod y pethau i’w gwneud a’r pethau i beidio eu gwneud a ddarganfu SamKat drwy eu gwaith gyda sefydliadau nid-er-elw.