Jump to content
Dewislen

Sesiwn Sbotolau | Cyd-gynhyrchu: beth, pam a phryd?

Mehefin 9, 2022 @ 2:00yh 1hr Online
Pris Aelod

Rhydd

Sesiwn wybodaeth gan Rwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru am gyd-gynhyrchu ac ymgyfraniad dinasyddion/tenantiaid/cymuned – beth yw a beth nad yw, lle mae’n ffitio mewn yn sbectrwm ehangach gweithgareddau ymgysylltu a phryd i’w ddefnyddio.

Bydd y sesiwn yn gyfoethog mewn cyfleoedd i ystyried a sesiwn cwestiwn ac ateb fydd yn eich galluogi i ymchwilio ble a sut y gall ychwanegu mwy o werth i’ch gwaith. Byddwn hefyd yn rhannu adnoddau a lle i gael mynediad i gefnogaeth ar gyfer eich taith cyd-gynhyrchu.