Jump to content
Dewislen

Sesiwn Sbotolau - Prosiect Enghreifftiol Bevan: Codi pont rhwng tai ac iechyd

Gorffennaf 4, 2022 @ 1:00yh 1hr Online
Pris Aelod

Rhydd

Bydd Dr Gareth Morgan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn rhannu gwaith ei dîm ar brosiect enghreifftiol Bevan – datblygu canllawiau arfer da ar iechyd a thai ar gyfer GIG Cymru.

Mae’r canllawiau yn rhoi fframwaith ymarferol iawn i staff iechyd ei ystyried, ac fe’i cynlluniwyd i fod yn hyblyg i roi ystyriaeth i amgylchiadau lleol tra hefyd yn dod â manteision dull gweithredu cenedlaethol.

Bydd Cymuned Ymarfer hefyd yn helpu i lywio’r prosiect a sicrhau y caiff y cysylltiadau gyda pholisïau eraill, tebyg i gynllun gweithredu ar ddigartrefedd a grwpiau bregus, eu rheoli mewn modd priodol.