Jump to content
Dewislen

Cyflwr a diffyg atgyweirio tai cymdeithasol (Dyddiad newydd)

Gorffennaf 5, 2022 @ 10:00yb 2hrs Online
Pris Aelod

Rhydd

Pris heb fod yn Aelod

Rhydd

Arweiniodd sylw anffafriol ar y teledu ac yn y wasg am gyflwr gwael iawn rhai tai cymdeithasol yn Lloegr at i Lywodraeth Cymru geisio sicrwydd gan landlordiaid cymdiethasol yng Nghymru eu bod yn gwneud popeth a fedrant i sicrhau nad oes amodau tebyg yn wynebu tenantiaid yma. Bydd y sesiwn yn dod ynghyd â’r Tîm Rheoleiddio Tai ac Ark Consultancy i drafod y canfyddiadau a rhannu’r gwersi o “Cyflwr a Diffyg Atgyweirio Tai Cymdeithasol” a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2022.

Gofynnir i chi nodi y bydd y sesiwn yma yn agored i gydweithwyr o gymdeithasau tai ac awdurdodau lleol.