Jump to content
Dewislen

Dysgu cynnar o ymestyn y Fframwaith Rheoleiddio Diwygiedig

Mai 25, 2022 @ 2:00yh 2hrs Online
Pris Aelod

Rhydd

Cafodd y Fframwaith Rheoleiddiol Diwygiedig ar gyfer Cymdeithasau Tai sydd wedi Cofrestru yng Nghymru, yn cynnwys y safonau rheoleiddiol newydd eu gweithredu ym mis Ionawr 2022.

Bydd y sesiwn yma’n rhoi cyfle i aelodau glywed am yr adborth dechreuol gan y Tîm Rheoleiddio Tai a phrofiad rhai o’r cymdeithasau tai sydd â phrofiad o’r broses asesu rheoleiddio diwygiedig.