Jump to content
Dewislen

Is-gwmnïau masnachol – potensial a pheryglon

Tachwedd 9, 2021 @ 3:00yh 1hr Online
Pris Aelod

Rhydd

Caiff y sesiwn ei harwain gan Sue Harvey (Partner) a Ceri Victory-Rowe (Cyfarwyddwr) Campbell Tickell.

Caiff strwythurau grŵp yn aml eu gweld fel modd o glustnodi risg, ond gall mewn gwirionedd ei gynyddu. Bydd Sue a Ceri yn trafod sut y dylid deall a rheoli’r berthynas rhwng rhiant gymdeithas tai ac is-gwmni masnachol – yn cynnwys y goblygiadau o greu strwythur grŵp, adnabod a rheoli risg, a sut olwg fedrai fod ar drefniadau llywodraethiant da. Byddant hefyd yn rhannu enghreifftiau o sut y cafodd sefydliadau eu baglu gan is-gwmnïau, a sut i osgoi hynny rhag digwydd i chi.

Bydd cyfle i ofyn cwestiynau a gallech fod am ddarllen blogiau Sue ar reoli’r risgiau sy’n gysylltiedig gyda chwmnïau datblygu ymlaen llaw: Rhan 1 a Rhan 2.