Jump to content

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CHC 2023

Tachwedd 28, 2023 @ 5:45yh
Event 45 minutes voco St David's Hotel & Spa - Havannah St, Cardiff CF10 5SD

Yn ogystal â busnes ffurfiol y CCB, bydd cyfle i ganfod sut y gwnaethom gefnogi’r sector drwy gydol 2022/23 ac i glywed am ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Archebwch docyn i gofnodi os byddwch yn mynychu.

Os hoffech gynnig eich ymddiheuriadau a chyflwyno pleidlais drwy ddirprwy, cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cynhelir y CCB yn ystod ein Cynhadledd Flynyddol. Os hoffech fynychu’r digwyddiad, gallwch gael eich tocynnau yma.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Abi Renshaw os gwelwch yn dda.