Jump to content
Dewislen

Sbotolau ar Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Hydref 5, 2021 @ 2:00yh 1hr Online
Pris Aelod

Rhydd

Cafodd dros 500 o ofodau gwyrdd ledled Cymru eu creu, eu hadfer a’u gwella gan grwpiau a mudiadau cymunedol o bob math a maint fel rhan o gynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a gaiff ei redeg gan Cadw Cymru’n Daclus.

Mae ganddynt gannoedd yn fwy o becynnau a staff cefnogaeth ar gael ar gyfer cymdeithasau tai, grwpiau cymunedol a thenantiaid i wrthdroi’r dirywiad mewn natur a rhoi hwb pwysig i lesiant yr un pryd.

Ymunwch â Louise Tambini, Dirprwy Brif Weithredwr, Cadw Cymru’n Daclus, Rachel Lovell, Partner Cymunedau a Busnes Masnachol, Cymoedd i Arfordir a Claire Pepper, Swyddog Datblygu Cymunedol, WWHA i glywed mwy am y cynllun a sut mae aelodau eisoes yn cael budd.