Jump to content
Dewislen

Caffe Aelodau Bwrdd | 13 Hydref (Wedi ei gohirio)

Dydd Mercher 13 Hydref, 7-8yp (Wedi ei gohirio)

Mae’r caffe aelodau bwrdd yn ddigwyddiad chwarterol ar-lein. Mae’r caffe yn gyfle i aelodau bwrdd o gymdeithasau tai ar draws Cymru rwydweithio gyda’u cymheiriaid, rhannu profiadau a chlywed gan ddylanwadwyr a rhanddeiliaid allweddol.

Mae pob caffe yn canolbwyntio ar bwnc gwahanol.

Yn y Caffe Aelodau Bwrdd nesaf, byddwn yn siarad am bwysigrwydd ffyrdd o feddwl arloesol a sut y gallant wneud gwahaniaeth go iawn i’r ffordd mae cymdeithasau tai yn gweithredu a’r gwasanaethau a ddarparant i’w tenantiaid. Bydd aelodau o’r Gweithgor Arloesedd hefyd yn ymuno â ni a byddant yn rhannu’r hyn y gwnaethant ei ddysgu yng Nghynllun Peilot Arloesedd CHC a sut y gwnaethant eu rhoi ar waith i fynd i’r afael â’r her o atal iechyd meddwl pobl ifanc 10-11 oed rhag gwaethygu.

*Gofynnir i chi nodi y cafodd y digwyddiad hwn ei ohirio os gwelwch yn dda*