Jump to content
Dewislen

Cynnig i Aelodau Bwrdd

Yn gryno

Caffe Aelodau Bwrdd a sesiynau dysgu cymheiriaid

Caffe aelodau bwrdd

Mae’r caffe aelodau bwrdd yn ddigwyddiad chwarterol ar-lein. Mae’r caffe yn gyfle i aelodau bwrdd o gymdeithasau tai ar draws Cymru rwydweithio gyda’u cymheiriaid, rhannu profiadau a chlywed gan ddylanwadwyr a rhanddeiliaid allweddol.

Mae pob caffe yn canolbwyntio ar bwnc gwahanol.

Sesiynau dysgu cymheiriaid

Cynlluniwyd y sesiynau hyn i alluogi ein haelodau i rannu profiadau, syniadau a dysgu gyda’u cymheiriaid.

Dan arweiniad hwylusydd, mae hyd at 12 o gyfranogwyr yn cwrdd deirgwaith dros gyfnod o dri mis i ystyried materion allweddol sy’n wynebu eu sefydliadau, clywed gan eraill a fu yno neu sy’n wynebu heriau tebyg yn eu swyddi eu hunain a rhoi’r dysgu ar waith yn eu hamgylchiadau eu hunain.

Bydd y gyfres gyntaf o seminarau cymheiriaid ar gyfer aelodau bwrdd yn cychwyn ddydd Mercher 22 Medi, gyda’r ddwy sesiwn arall ar ddydd Mercher 20 Hydref a dydd Mercher 17 Tachwedd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda â Julia Sorribes yn [email protected].

Mae telerau ac amodau ar gaelyma.

Crynodeb llawn