Jump to content
Dewislen

Cynhadledd

Yn gryno

Mae ein cynadleddau yn denu cannoedd o staff o blith cymdeithasau tai Cymru a thu hwnt. Cânt eu datblygu mewn cysylltiad â’r sector i sicrhau eu bod yn berthnasol ac amserol.

Ar hyn o bryd caiff ein cynadleddau eu cynnal yn rhithiol yn defnyddio llwyfan Hopin. Mae’r ffordd hon o weithio yn ein galluogi i barhau i ddarparu amrywiaeth o gynadleddau i gefnogi’r sector yn y ffordd fwyaf diogel bosibl (tra hefyd yn cael mynediad i ystod ehangach o siaradwyr gwych).

Edrychwn ymlaen at roi’r un croeso i chi yn un o’n cynadleddau rhithiol yn y dyfodol agos.

Crynodeb llawn

Cynhadledd Iechyd Meddwl a Llesiant 2022

Chwefror 16, 2022 @ 9:00yb 2 days Online

Gan adeiladu ar y gynhadledd llesiant ddeuddydd lwyddiannus a gynhaliwyd y llynedd, byddwn yn edrych ar yr effaith a gafodd Covid ar ein llesiant a strategaethau pobl wrth symud ymlaen.

Pris Aelod
From

£255

Pris heb fod yn Aelod
From

£300

Cynhadledd Llywodraethiant CHC 2022

Mawrth 25, 2022 @ 9:00yb Virtual Conference Platform

Caiff Cynhadledd Llywodraethiant eleni ei llunio o amgylch saith egwyddor y Cod Llywodraethiant. Mewn cyfnod o newid a chythrwfl, rydym eisiau canolbwyntio ar gefnogi cymdeithasau tai i gyflenwi egwyddorion creiddiol llywodraethiant da. Rydym eisiau dathlu ein gwahaniaethau a’r hyn sy’n dod â ni ynghyd fel sector

Pris Aelod

£140

Pris heb fod yn Aelod

£240