Jump to content
Dewislen

Cynhadledd

Yn gryno

Mae ein cynadleddau yn denu cannoedd o staff o blith cymdeithasau tai Cymru a thu hwnt. Cânt eu datblygu mewn cysylltiad â’r sector i sicrhau eu bod yn berthnasol ac amserol.

Ar hyn o bryd caiff ein cynadleddau eu cynnal yn rhithiol yn defnyddio llwyfan Hopin. Mae’r ffordd hon o weithio yn ein galluogi i barhau i ddarparu amrywiaeth o gynadleddau i gefnogi’r sector yn y ffordd fwyaf diogel bosibl (tra hefyd yn cael mynediad i ystod ehangach o siaradwyr gwych).

Edrychwn ymlaen at roi’r un croeso i chi yn un o’n cynadleddau rhithiol yn y dyfodol agos.

Crynodeb llawn

Mae’n flin gennym, nid oes eitemau ar gael ar hyn o bryd