Jump to content
Dewislen

Cynhadledd Iechyd Meddwl a Llesiant 2022

Chwefror 16, 2022 @ 9:00yb 2 days Online

Gan adeiladu ar y gynhadledd llesiant ddeuddydd lwyddiannus a gynhaliwyd y llynedd, byddwn yn edrych ar yr effaith a gafodd Covid ar ein llesiant a strategaethau pobl wrth symud ymlaen. Pa heriau mae hyn yn ei gyflwyno i ni fel swyddogion Adnoddau Dynol? Beth ydyn ni wedi ddysgu am ein pobl, eu llesiant a sut y gallwn gefnogi ac ymgysylltu ein gweithlu? Byddwn yn sôn am faterion heriol tebyg i ddelio gyda phrofedigaeth ac effaith hynny ar lesiant. Byddwn yn ystyried sut beth yw hi i beidio bod yn agored a chyfaddef eich bod yn cael pethau’n anodd. Byddwn yn edrych ar wledydd eraill i gael ein herio ar sut y gallwn wella ein llesiant. Bydd gennym ffocws strategol a gweithredol yn ein gweithdai dros y deuddydd. A gobeithio y byddwn yn eich cymell a’ch ysbrydoli i weithredu newidiadau i wella a diogelu llesiant eich gweithwyr.

Mae gostyngiad archebion cynnar o £30 a fyddai’n ei cael ei dynnu oddi ar y prisiau islaw am archebion a wneir cyn 17/01/2022. Mae opsiynau tocynnau yn hyblyg: gallwch archebu i fynychu’r gynhadledd am un diwrnod neu ddau ddiwrnod. Y prisiau yw:

Aelod 2 ddiwrnod £255.00

Aelod 1 diwrnod £170.00

Elusen/Sector Gwirfoddol 2 ddiwrnod £300.00

Elusen/Sector Gwirfoddol 1 diwrnod £190.00

Cynrychiolwyr Masnachol 2 ddiwrnod £380.00

Cynrychiolwyr Masnachol 1 diwrnod £270.00

Aelod Masnachol 2 ddiwrnod – gostyngiad 25% £285.00

Aelod Masnachol 1 diwrnod – gostyngiad 25% £202.50

Bydd y rhaglen ar gael yn y dyfodol agos.

Pricing is set out as follows:

  • Member 2 days £255.00
  • Member 1 day £170.00
  • Charity/Vol Sector 2 days £300.00
  • Charity/Vol Sector 1 day £190.00
  • Commercial Delegates 2 days £380.00
  • Commercial Delegates 1 day £270.00
  • Commercial Member 2 days - 25% discount £285.00
  • Commercial Member 1 day - 25% discount £202.50
Rhaglen Gymraeg lawn