Jump to content
Dewislen

CHC's Cynhadledd Enw Da a Pherthynas 2022

Ionawr 26, 2022 @ 9:00yb 1 Day Hopin Virtual Conference Platform
Pris Aelod

£170

Pris heb fod yn Aelod

£270

Dyddiad Cau Archebion Cynnar dydd Gwener 10 Rhagfyr 2021

Drwy’r gynhadledd hon byddwn yn ymchwilio’r materion sy’n effeithio ar ac yn hybu enw da cymdeithasau tai a’n perthnasoedd, a pharatoi ein cynulleidfa i ddweud eu stori with y cynulleidfaoedd pwysicaf.

chc virtual