Jump to content
Dewislen

Cynhadledd Llywodraethiant CHC 2022

Mawrth 25, 2022 @ 9:00yb Virtual Conference Platform

Mae gennym ostyngiad o £30 fesul cynrychiolydd ar gyfer archebion cynnar hyd at ddydd Gwener 25 Chwefror 2022

Byddwn yn cymryd y saith egwyddor ac yn ystyried yr hyn a olygant i sefydliadau unigol ac i’r sector yn ei gyfanrwydd. Yr egwyddorion yma yw:

Diben
Arweinyddiaeth
Cywirdeb
Gwneud penderfyniadau, risg a rheoli
Effeithlonrwydd bwrdd
Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
Bod yn agored ac atebol

Byddwn yn trafod y camau gweithredu sydd angen i ni eu cymryd i adeiladu ar ein cryfderau a manteisio ar gyfleoedd newydd a chyfleoedd sy’n dod i’r amlwg.