Jump to content
Dewislen

Cynhadledd Flynyddol CHC 2022

Tachwedd 23, 2022 @ 9:30yb 2 days The Parkgate Hotel, Cardiff
Pris Aelod
From

£305

Pris heb fod yn Aelod
From

£405

Ar ôl tair blynedd hir iawn ar wahân, rydym yn falch iawn i gyhoeddi y bydd Cynhadledd Flynyddol Cartrefi Cymunedol Cymru yn dychwelyd ddydd Mercher 23 a dydd Iau 24 Tachwedd yng ngwesty newydd sbon y Parkgate yng nghanol Caerdydd.

Er mwyn dathlu pawb yn dod ynghyd mewn un gofod eto, rydym yn cyhoeddi tocynnau Deryn Cynnar am yr un pris ag y gwnaethoch ei dalu yn 2019.

Cyhoeddir yr agenda a’r rhestr siaradwyr yn yr ychydig wythnosau nesaf, ond byddwch o flaen y dyrfa a phrynu eich tocynnau nawr.