Jump to content
Dewislen

Caffe Aelodau Bwrdd

Hydref 13, 2021 @ 7:00yh 1hr Online

Yn y Caffe Aelodau Bwrdd nesaf, byddwn yn siarad am bwysigrwydd ffyrdd o feddwl arloesol a sut y gallant wneud gwahaniaeth go iawn i’r ffordd mae cymdeithasau tai yn gweithredu a’r gwasanaethau a ddarparant i’w tenantiaid. Bydd aelodau o’r Gweithgor Arloesedd hefyd yn ymuno â ni a byddant yn rhannu’r hyn y gwnaethant ei ddysgu yng Nghynllun Peilot Arloesedd CHC a sut y gwnaethant eu rhoi ar waith i fynd i’r afael â’r her o atal iechyd meddwl pobl ifanc 10-11 oed rhag gwaethygu.