Coronafeirws – Adnoddau ar gyfer Cymdeithasau Tai

Ymateb i’r Coronafeirws (COVID-19) – Adnoddau ar gyfer Cymdeithasau Tai

Cafodd ein Canllawiau ar gyfer Cymdeithasau Tai yng Nghymru eu llunio i greu cymdeithasau tai i gynllunio eu gweithgareddau o fewn eu sefydliad a gyda phartneriaid lleol. 

Caiff gwybodaeth ei chyfuno o ffynonellau allweddol yn cynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru a chaiff ei diweddaru yn rheolaidd.

CANLLAWIAU AR GYFER CYMDEITHASAU TAI

Mae ein papur gwybodaeth ar y Bil Coronafeirws (COVID-19) ar gael yma.

Mae ein papur gwybodaeth ar newidiadau i’r system budd-daliadau llesiant yn ystod yr argyfwng Coronafeirws (COVID-19) ar gael yma.

SCEFNOGAETH AC YMHOLIADAU AR GYFER CYMDEITHASAU TAI

Rydym eisiau sicrhau y caiff tenantiaid eu cefnogi drwy’r argyfwng Coronafeirws. Darllenwch ein datganiad ar hyn yma.

Rydym yma i gefnogi cymdeithasau tai Cymru drwy’r cyfnod anodd iawn yma. Darllenwch sut y bwriadwn helpu yma.

Gweld dolenni adnoddau allanol

Mynediad i weminarau cymorth am ddim

GydaChi

Gyda pwy i gysylltu yn CHC

Cynnig cefnogaeth CHC i aelodau