Cysylltu â Swyddfa’r Wasg

Croeso i swyddfa’r wasg ar-lein Cartrefi Cymunedol, gwasanaeth newyddion 24 awr ar gyfer newyddiadurwyr.

Mae Cartrefi Cymunedol ar gael i ateb eich ymholiadau ar unrhyw beth o faterion yn ymwneud â thai fforddiadwy, cymdeithasau tai, trosglwyddo stoc, adfywio, cynhwysiant ariannol, adnoddau dynol ac amrywiaeth eang o faterion eraill yn ymwneud â thai.

Medrwn ddarparu llefarwyr allweddol, astudiaethau achos, lluniau datrysiad uchel ac ystadegau allweddol.

Edwina O’Hart yw swyddog i’r wasg Cartrefi Cymunedol a medrir cysylltu â hi ar 029 2067 4808 neu drwy anfon neges e-bost at Edwina-ohart@chcymru.org.uk. Y rhif tu allan i oriau swyddfa yw 07791 898497.