Jump to content
Dewislen

17 Medi 2021

Wythnos Diogelwch Nwy – Pump o Gynghorion Da ar Ddiogelwch Nwy

Wythnos Diogelwch Nwy – Pump o Gynghorion Da ar Ddiogelwch Nwy

Mae cadw tenantiaid yn ddiogel ac yn gynnes yn eu cartrefi eu hunain yn hollbwysig i gymdeithasau tai yng Nghymru. Mae tim o beirianwyr a chontractwyr yn helpu cymdeithasau tai i gynnal a gwella’r cyflenwad ynni i gartrefi, ond beth all tenantiaid ei wneud i sicrhau eu bod yn ddiogel a bod unrhyw waith a wneir yn cydymffurfio gyda’r rheoliadau?

I ganfod mwy fe wnaethom siarad gyda Sanni Salisu, swyddog cydymffurfiaeth nwy yn CCHA sydd â mwy na deng mlynedd o brofiad mewn peirianneg nwy. Yma mae’n rhannu pump o gynghorion da i gyd-daro gyda’r Wythnos Diogelwch Nwy.

Photograph of Sanni Salisu looking at the camera and smiling

Eisiau canfod mwy?

Gallwch ddarllen mwy am sut mae CCHA yn gweithredu i atal allyriadau nwy niweidiol ar eu blog.

Gas Safety Week logo/promotional graphic

Mae mwy o wybodaeth ar wefan Wythnos Diogelwch Nwy.