Jump to content
Dewislen

Scott Sanders

Aelod bwrdd

Mae Scott wedi gweithio yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Ar ôl astudio ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, cymhwysodd Scott gyda RICS a'r CIH. Dechreuodd ei yrfa yn y maes tai gyda Chyngor Dinas Peterborough cyn symud i'r sector LCC dros 20 mlynedd yn ôl gan gael profiad mewn tai, rheoli asedau a datblygu. Mae Scott yn gweithio ar hyn o bryd i Linc Cymru fel Prif Swyddog Gweithredol.

Gwasanaethodd yn flaenorol fel Cadeirydd Rhwydwaith Tai CHC a bu'n aelod o'r Cyngor Cenedlaethol ac mae'n Ymddiriedolydd Cymdeithas Abbeyfield Cymru ac ASH Cymru. Mae ganddo ddiddordeb neilltuol yn yr agenda iechyd a llesiant ar gyfer Cymru a rôl sy'n dod i'r amlwg ar gyfer tai a heneiddio egnïol wrth greu datrysiadau cynaliadwy. Mae Scott yn angerddol am foderneiddio arferion busnes a seilwaith i adlewyrchu uchelgais cwsmeriaid.