Jump to content
Dewislen

Sara Brock

Aelod bwrdd

Ymunodd Sara â Bwrdd CHC yn 2019. Mae ganddi 20 mlynedd o brofiad mewn datblygu tai yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r sector cymdeithasol. Bu’n gweithio mewn sefydliadau trosglwyddo stoc ar raddfa-fawr, cymdeithasau cymunedol ac mae’n awr yn cyflenwi rhaglen ddatblygu ar gyfer Hafod.

Mae Sara yn angerddol am greu cartrefi ansawdd da a gofodau cyhoeddus gyda diddordeb mewn cynaliadwyedd a’r agenda niwtral o ran carbon. Mae ganddi ddiddordeb mewn polisi cymdeithasol ac economaidd ac effaith hynny ar y sector tai a’i gleientiaid a rhanddeiliaid.

Mae Sara yn gwneud ei APC ar hyn o bryd gyda’r nod o ddod yn aelod llawn o RICS.