Alcemi | Dyfodol Tai

Mae argyfwng tai yng Nghymru. Mae diffyg tai ansawdd da, gwirioneddol fforddiadwy yn golygu fod miloedd o bobl yn byw mewn cartref ansawdd gwael ac mae rhestri aros yn cynyddu.

Nid yw hyn yn ddigon da.

Os ydym eisiau creu dyfodol lle mae gan bobl gartref y gallant ei fforddio mewn cymuned maent eisiau byw ynddi, mae angen i ni wneud pethau'n wahanol.

Mae angen i ni gydweithio, mae angen i ni arloesi, mae angen i ni herio.

Dyna ble y daw rhaglen Alcemi i mewn.

Dyfodol Tai

Mae Dyfodol Tai yn gynllun ar y cyd gyda'r Ffederasiwn Tai Cenedlaethol (NHF) a Ffederasiwn Cymdeithasau Tai yr Alban i feithrin gallu arloesi o fewn y sector tai yng Nghymru gan hybu diwylliant o gydweithio.

Gan weithio gyda'r arbenigwyr Arloesedd ?Whatif!, rydym eisiau i bob cymdeithas tai yng Nghymru gael budd o gydweithio ar raddfa ar draws y sector i fynd i'r afael i'r heriau a rannwn.

Dyma'r cynllun ar y cyd mwyaf erioed gan ein sector a byddwn hefyd yn manteisio o weithio gyda thimau o bob rhan o Loegr a'r Alban.

Byddwn yn bwrw iddi yn syth yn 2020 gyda'r rhaglen yma a rydym eich angen CHI!

Darllen fwy am Dyfodol Tai

Helpu i lunio'r her