Sut fydd yr adolygiad yn gweithio?

Caiff yr adolygiad ei arwain gan banel annibynnol, dan gadeiryddiaeth Lynn Pamment, Uwch Bartner Caerdydd ac Arweinydd Llywodraeth a Gwasanaethau Cyhoeddus PWC. Mae gwybodaeth ar aelodaeth lawn y panel ar gael yma. 

Caiff y panelwyr eu cefnogi gan weision sifil a nifer o gynrychiolwyr o sefydliadau tai, yn cynnwys cynrychiolwyr o CHC a'r sector cymdeithasau tai. Bydd pob aelod o'r panel yn arwain un o ddeg ffrwd gwaith gwahanol. Mae rhestr lawn o gynrychiolwyr y ffrydiau gwaith ar gael yma.

 

  1. Deall yr angen am dai
  2. Cyfraddau grantiau ac ymyriad
  3. Polisi rhent
  4. Safonau a Gofynion Ansawdd Datblygu
  5. Adeiladu awdurdodau lleol
  6. Y gadwyn gyflenwi adeiladu yn cynnwys dulliau adeiladu modern
  7. Tir sector cyhoeddus
  8. Capasiti'r sector cyhoeddus a chymdeithasau tai
  9. Defnydd pwerau presennol
  10. Ysgogi'r potensial buddsoddiad mewn trosglwyddo stoc a sefydliadau Awdurdod Lleol

Fe wnaethom ni gyflwyno ein hymateb i'r galwad am dystiolaeth y Panel Annibynnol ar ddydd Gwener, 14 Medi. Darllenwch yn llawn yma.