Adnoddau

Fe wnaeth CHC gomisiynu Savills i baratoi adroddiad ar sut olwg fydd ar yr heriau i'r sector yn 2036 (ugain mlynedd yn dilyn y lansiad) i fod yn sail i'n gweledigaeth hirdymor. Lansiwyd yr adroddiad ym mis Mehefin 2017. 

Darllenwch yr adroddiad lawn yma, darllenwch ein crynodeb yma, a gwyliwch ein fideo yma.