Gorwelion Tai

Lansiwyd y gweledigaeth 'Gorwelion Tai' ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru gan Cartrefi Cymunedol Cymru ar ddydd Iau 16 Tachwedd yn ein Cynhadledd Flynyddol. 

Fe wnaethom ddechrau'r gwaith hwn blwyddyn yn ol drwy ofyn cwestiynau mawr i gymdeithasau tai ym mhob rhan o Gymru, a fe wnaethom siarad â dros 500 ohonoch chi.

Dyma'r cwestiwn mawr: 'Dros yr 20 mlynedd nesaf, pa wahaniaeth fyddwch chi'n ei wneud?'

Mewn ymateb i'r cwestiwn yma, daeth un arall i'r amlwg.
 

Beth petai?
 

Beth petai cartref da yn cael ei weld fel hawl sylfaenol i bawb yng Nghymru? Beth petai cartrefi'n cael eu gweld o ddifrif fel man cychwyn bywydau llwyddiannus a lleoedd llwyddiannus, a bod arian cyhoeddus yn cael ei wario yn unol â hynny a phenderfyniadau allweddol yn cael eu gwneud o amgylch tai i helpu cyflawni hyn?

Dyma ei'n gweledigaeth ar gyfer 2036: Cymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb.

 

Cymerwch olwg ar yr adnoddau isod sy'n cynnwys mwy o fanylion ar y weledigaeth, a cysylltwch â [email protected] os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gopi caled o'r gweledigaeth.

Gorwelion Tai - Gweledigaeth 

Gorwelion Tai - Fideo

Diolch hefyd i'n gwneuthurwyr gweledigaeth sydd wedi cyfrannu i'r prosiect dros y flwyddyn diwethaf. Diolch am gyfrannu, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda chi i gyflawni'r weledigaeth.