Adolygiad Tai Fforddiadwy

Ym mis Tachwedd 2017 galwodd Cartrefi Cymunedol Cymru am adolygiad o bolisi tai fforddiadwy yng Nghymru. Mae'r adolygiad yn gyfle unigryw ì gymdeithasau tai yng Nghymru gyflawni ein gweledigaeth 20 mlynedd a gyflwynir yn Gorwelion Tai sy'n cynnwys ymrwymiad i ddyblu cyfradd cyflenwi'r sector drwy adeiladu 75,000 o gartrefi newydd a chreu 150,000 o swyddi newydd erbyn 2036.

Ddeng mlynedd yn ôl gosododd Adolygiad Essex ar Dai Fforddiadwy yng Nghymru y sylfaen ar gyfer sector cymdeithasau tai sydd wedi darparu mwy na 20,000 o gartrefi dros y degawd diwethaf. Heddiw, mae tai yn flaenoriaeth gadarn yn strategaeth Ffyniant i Bawb Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, mae CHC eisiau gweld hyd yn oed fwy o uchelgais, gwella gweithio partneriaeth a chydnabyddiaeth mai tai fforddiadwy yw'r allwedd fel y gall cymdeithasau tai wneud hyd yn oed fwy i fynd i'r afael ag argyfwng tai Cymru ac ychwanegu gwerth i gymunedau ledled Cymru.

Mae cyfweliad podlediad gyda Lynn Pamment, Cadeirydd yr adolygiad, ar gael yma. 

Mae cyfweliad podlediad gyda Lynn Pamment, Cadeirydd yr adolygiad, ar gael yma