Jump to content
Dewislen

Dod yn aelod

Aelodaeth cymdeithasau tai

Beth ydych chi’n gael am fod yn aelod?

Ein cenhadaeth yw galluogi cymdeithasau tai Cymru i fod yn wych.

Mae holl gymdeithasau tai Cymru yn aelodau gwerthfawr, felly os ydych yn gweithio i un o’r cymdeithasau hyn, rydych yn gymwys i gael mynediad i’n gwasanaethau.

Mae llawer o fanteision i fod yn aelod a daw hynny yng nghategorïau dylanwadu, cysylltu, cefnogi, hysbysu ac arloesi.

Cynigiwn ddulliau, adnoddau a llwyfannau i chi gael eich llais wedi’i glywed a rhwydweithiau cryf a chefnogol i’ch helpu i wneud eich gwaith yn well byth.

Wyddoch chi am yr holl fanteision gwych sydd ar gael? Ydych chi’n manteisio i’r eithaf ar eich aelodaeth? Beth bynnag eich rôl – mae rhywbeth i chi, yma.

Os ydych yn gweithio mewn rôl llywodraethu neu’n aelod o fwrdd cymdeithas tai, rydym wedi datblygu pecyn o gymorth llywodraethiant ar eich cyfer.