Jump to content
Dewislen

Aelodaeth fasnachol

Yn gryno

Mae aelodaeth fasnachol ar gael i gwmnïau a all ddangos fod y gwasanaethau neu gynnyrch a gynigiant o fudd i gymdeithasau tai yng Nghymru. Drwy ddod yn aelod masnachol o Gartrefi Cymunedol Cymru, bydd gennych fynediad di-guro i gymdeithasau tai yng Nghymru. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn aelod masnachol, cliciwch yma.

In 2018/19, Welsh housing associations…

Ddarparu cartrefi a gwasanaethau tai i ddeg y cant o boblogaeth Cymru.

Cyfrannu £1.3bn yn uniongyrchol i’r economi. Cafodd 85 ceiniog ym mhob punt eu gwario yng Nghymru. Mae’r effaith cyflenwr anuniongyrchol yn golygu bod cyfanswm y cyfraniad i’r economi dros £2 biliwn.


Buddsoddi £399 miliwn i ddatblygu cartrefi newydd (cynnydd o 23% ar 2017/18).

Cynyddu trosiant gan 5.4%, o £954 miliwn yn 2018 i £1,006 miliwn yn 2019

Dal cyfanswm cyfalaf a chronfeydd wrth gefn o £1,169 miliwn.

Dangos lefelau asedau sefydlog, cyn dibrisiant, o £7.9 biliwn.

Our Commercial Members

Call of the Wild | Bespoke Training

Call of the Wild | Bespoke Training

01639 700 388 www.callofthewild.co.uk
Campbell Tickell | Consultancy

Campbell Tickell | Consultancy

0208 830 6777 www.campbelltickell.com
Central Consultancy and Training | Organisational Development

Central Consultancy and Training | Organisational Development

0121 285 6161 www.centralconsultancy.co.uk/
Centrus | Financial Services

Centrus | Financial Services

0203 846 5670 www.centrusfinancial.com/
Consortium Procurement | Procurement

Consortium Procurement | Procurement

0191 511 1173 consortiumprocurement.org.uk/
Grant Thornton | Advisors

Grant Thornton | Advisors

www.grantthornton.co.uk/en/
KEW Planning | Planning Consultancy

KEW Planning | Planning Consultancy

02921 690 034 kewplanning.co.uk/
Mobysoft | RentSense Software

Mobysoft | RentSense Software

0161 974 2000 mobysoft.com/
Morgan Construction | Developer

Morgan Construction | Developer

01267 267 502 morganconstructionwales.co.uk
MyConcern | Safeguarding Software

MyConcern | Safeguarding Software

0330 660 0767 www.myconcern.co.uk/
Quantum Advisory | Financial Consultancy | MEMBER OFFER - 20% off salary sacrifice scheme implementation

Quantum Advisory | Financial Consultancy | MEMBER OFFER - 20% off salary sacrifice scheme implementation

02920 837 900 www.quantumadvisory.co.uk
RW Learning | Training | MEMBER OFFER - 20% off resilience workshops

RW Learning | Training | MEMBER OFFER - 20% off resilience workshops

www.rwlearning.co.uk/​
SamKat | Housing Consultancy

SamKat | Housing Consultancy

www.samkat.co.uk/
Savills | Consultancy | MEMBER OFFER - Free lunch briefing sessions on cross market research, asset optimisation, joint ventures and policy trends

Savills | Consultancy | MEMBER OFFER - Free lunch briefing sessions on cross market research, asset optimisation, joint ventures and policy trends

www.savills.co.uk/
SDS - Shelton Development Services | Software

SDS - Shelton Development Services | Software

01483 278 444 www.s-d-s.co.uk/
Sero Energy/Sero Homes | Clean Energy & Developers

Sero Energy/Sero Homes | Clean Energy & Developers

seroenergy.com
WPA Welsh Procurement Alliance | Procurement

WPA Welsh Procurement Alliance | Procurement

02922 802 476 www.welshprocurement.cymru/