Trosglwyddo stoc

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu Safon Ansawdd Tai Cymru, sy’n nodi fod yn rhaid i gynghorau wella eu stoc erbyn 2012. Maent i wneud hyn drwy ba bynnag ddull sy’n bosibl, ac un o’r opsiynau yw ymrwymo i gytundeb Trosglwyddo Stoc gyda chymdeithasau tai.

Hyd yma, mae tenantiaid hanner yr awdurdodau lleol yng Nghymru (11) wedi pleidleisio dros drosglwyddo eu stoc tai i sefydliadau newydd di-elw. Pan mae'r 11 trosglwyddiad wedi cymryd lle, bydd cymdeithasau tai yn darparu 136,635 o gartrefi a gwasanaethau tai yng Nghymru.

Islaw mae tabl o statws presennol pob awdurdod lleol yng Nghymru yng nghyswllt cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2012:

Statws Awdurdod Lleol
Awdurdodau Lleol sydd wedi trosglwyddo eu stoc tai yn llwyddiannus fel canlyniad i bleidlais ymhlith tenantiaid

Pen y Bont - Cymoedd i'r Arfordir

Conwy - Cartrefi Conwy

Sir Fynwy - Tai Sir Fynwy

Rhondda Cynon Taf - Cartrefi RCT

Torfaen - Tai Cymunedol Bron Afon

Casnewydd - Cartrefi Dinas Casnewydd

Merthyr Tudfil - Cartrefi Cymoedd Merthyr

Ceredigion - Tai Ceredigion

Gwynedd- Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Blaenau Gwent- Tai Cymunedol Tai Calon

Castell-Nedd Port Talbot - Cartrefi NPT

Awdurdodau Lleol lle mae tenantiaid wedi bleidleisio o blaid trosglwyddo ac yn y broses o gofrestru gyda Llywodaeth y Cynulliad

Dim ar hyn o bryd

Awdurdodau Lleol y pleidleisiodd eu tenantiaid yn erbyn trosglwyddo stoc

Caerffili

Sir y Fflint

Abertawe

Wrecsam

Bro Morgannwg

Awdurdodau Lleol sy’n dal i weithio ar eu hopsiynau

Ynys Môn

Awdurdodau Lleol sy’n cadw stoc a all gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru

Caerdydd

Sir Gaerfyrddin

Sir Ddinbych

Sir Benfro

Powys

Awdurdodau Lleol fydd yn cynnal pleidlais yn y 18 mis nesaf

Dim