Cyfrifoldebau Staff

Grŵp Rheoli Strategol

Prif Weithredydd - Stuart Ropke
stuart-ropke@chcymru.org.uk | 029 2067 4800 | 07590034071 | @stuart_CHC

Siaradwch gyda fi am:

 • Cyfeiriad strategol
 • Rôl CHC wrth ddylanwadu ar bolisi a chefnogi aelodau
 • Yr her sy'n wynebu aelodau a'r sector yn ehangach

Cyfarwyddydd Polisi a Dirprwy Prif Weithredydd - Clarissa Corbisiero-Peters 
clarissa-corbisiero-peters@chcymru.org.uk | 029 2067 4816 | @clarissacorbisi

Siaradwch gyda fi am:

 • Dylanwadu ar bolisi
 • Grŵp Cyflenwi Strategol Rheoleiddio a Llywodraethiant
 • Cyflawni ar Gorwelion Tai

Cyfarwyddydd Adnoddau a Datblygu Sefydliadol - Phillipa Knowles
phillipa-knowles@chcymru.org.uk | 029 2067 4813 | 07876240198 | @philchcymru

Siaradwch gyda fi am:

 • Grŵp Cyflenwi Strategol Adnoddau Dynol
 • Ein hadroddiad blynyddol ar feincnodi adnoddau dynol
 • Rhannu gwybodaeth ac arfer gorau ar adnoddau dynol a datblygu sefydliadol

Cyfarwyddydd Cynorthwyol, Cyllid a TGCh - Steve Evans
steve-evans@chcymru.org.uk  |  029 2067 4817 | 07791898611

Siaradwch gyda fi am:

 • Benthyca ar y cyd gan y sector
 • Ein hadroddiad blynyddol Cyfrifon Cynhwysfawr
 • Grŵp Cyflenwi Strategol Cyllid

Cyfarwyddydd Cynorthwyol, Cyfathrebu a Gwasanaethau Aelodau - Edwina O'Hartaaron-hill@chcymru.org.uk
edwina-ohart@chcymru.org.uk  |  029 2067 4808 | 07791898497 | @edwinaohart

Siaradwch gyda fi am:

 • Gwaith Ein Dyfodol
 • Yr hyn a gewch am eich aelodaeth
 • Grŵp Cyflenwi Strategol Cysylltiadau Cyhoeddus


Tîm Polisi a Materion Allanol

Pennaeth Polisi a Materion Allanol - Aaron Hill
aaron-hill@chcymru.org.uk |  029 2067 4820 | @aaronchc

Siaradwch gyda fi am:

 • Yr Adolygiad o Dai Fforddiadwy
 • Dylanwadu ar wleidyddion
 • Brexit

Pennaeth Polisi a Materion Allanol - Rhea Stevens

rhea-stevens@chcymru.org.uk | 029 2067 4807

Rheolydd Polisi a Rhaglenni - Will Atkinson
will-atkinson@chcymru.org.uk  |  029 2067 4815 | 07557650386 | @willa_chc

Siaradwch gyda fi am:

Rheolydd Polisi a Rhaglenni - Hayley MacNamara

hayley-macnamara@chcymru.org.uk  |  029 2067 4819 | 07870946419 | @hayley_chc

Rheolydd Polisi a Rhaglenni - Bethan Proctor

bethan-proctor@chcymru.org.uk | 029 2067 4822 

Swyddog Prosiect Polisi a Materion Allanol - Sarah Scotcher

sarah-scotcher@chcymru.org.uk |  029 2067 4802 | 07469147485 | @sarah_chc

Siaradwch gyda fi am:

 • Cynllunio, safonau a rheoleiddio
 • Datgarboneiddio, arloesedd a chynaliadwyedd
 • Grwpiau Cyflenwi Strategol Diogelwch a Cartrefi'r Dyfodol

Cymhorthydd Polisi a Materion Allanol - Bryony Haynes 

bryony-haynes@chcymru.org.uk  |  029 2067 4821 

Tîm Gwasanaethau Aelodau a Datblygu Busnes

Swyddog Digwyddiadau a Busnes - Rhian Robinson

rhian-robinson@chcymru.org.uk  |  029 2067 4814

Siaradwch gyda fi am:

 • Unrhyw beth i'w wneud gyda'n digwyddiadau
 • Cyfleoedd noddi ac arddangos

Swyddog Dysgu a Datblygu - Lesley Smith
lesley-smith@chcymru.org.uk  |  029 2067 4809 | 07763678969 | @lesley_chc

Siaradwch gyda fi am:

 • Hyfforddiant
 • Cyrsiau hyfforddiant mewnol i ddiwallu eich anghenion
 • Ein porth hyfforddiant ar-lein

Cymhorthydd Gwsanaethau Aelodau a Datblygu Busnes - Julia Sorribes
julia-sorribes@chcymru.org.uk   | 029 20674806

Siaradwch gyda fi am:

 • Cyfarfodydd Grwpiau Cyflenwi Strategol
 • Archebion cynadleddau
 • Archebion cyrsiau hyfforddiant

Tîm Cyfathrebu

Rheolydd Cyfathrebu a Marchnata - Rebecca Goodhand
rebecca-goodhand@chcymru.org.uk  |  029 2067 4823 | 07389 185426 | @rebeccag_chc

Siaradwch gyda fi am:

 • Cynhyrchu cynnwys a chyfathrebu gydag aelodau
 • Ymgyrchoedd CHC yn cyflwyno Dyma Dai a Swyddi Tai Cymru
 • Cyfathrebu mewn Argyfwng

Swyddog Cyfathrebu a Chyfryngau –  Catrin Harries
catrin-harries@chcymru.org.uk  |  029 2067 4804 | 07960766557 | @catrin_chc

Siaradwch gyda fi am:

 • Ymholiadau gan y cyfryngau a chefnogaeth
 • Astudiaethau achos
 • Cyfryngau cymdeithasol

Swyddog Brand a Dylunio - Josh Rousen
joshua-rousen@chcymru.org.uk

Tîm Gwasanaethau Canolog

Swyddog Gwasanaethau Canolog - Sue Williams
sue-williams@chcymru.org.uk  |  029 2067 4818

Siaradwch gyda fi am:

 • Anfonebau
 • Caffaeliad
 • Iechyd a Diogelwch

Swyddog Cymorth Gweithredol - Borbala Martos
elinor-george@chcymru.org.uk  |  029 2067 4805

Siaradwch gyda fi am:

 • Dyddiaduron Stuart a Clarissa
 • Cyfarfodydd grŵp
 • Grŵp Cyflenwi Strategol Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion

Cymhorthydd Gweinyddol - Terryanne O'Connell
terryanne-OConnell@chcymru.org.uk |  029 2067 4810 

Siaradwch gyda fi am:

 • Ymholiadau cyffredinol
 • Yammer 
 •  Diweddaru'r wefan