Housing Europe

Mae Cartrefi Cymunedol Cymru yn aelod o Housing Europe, Ffederasiwn Cymdeithasol Tai Ewrop, sy'n hyrwyddo'r hawl i gartref gweddus i bawb.

Drwy Housing Europe rydym yn gweithio i godi proffil cymdeithasau tai ar draws Ewrop. Rydym yn lobio am fwy o gyllid, sicrhau fod penderfyniadau polisi yn ffafriol i'n haelodau a hwyluso cyfnewid gwybodaeth rhwng darparwyr tai ar draws Ewrop.

I gael mwy o wybodath ewch i'w gwefan: http://www.housingeurope.eu/