Eich diweddaru ar ein cynnydd

Cyhoeddwn adroddiad cynnydd bob chwarter ar ein llwyddiannau a cherrig milltir allweddol yn seiliedig ar flaenoriaethau'r cynllun corfforaethol. Gallwch lawrlwytho yr holl adroddiadau cynnydd hyd yma ar y dolenni islaw:

Ionawr - Mawrth 2017

Ebrill - Mehefin 2017

Gorffennaf - Rhagfyr 2017

​Ionawr - Mawrth 2018

Ebrill - Mehefin 2018

Gorffennaf - Medi 2018

Hydref - Rhagfyr 2018

Ionawr - Mawrth 2019

Ebrill - Mehefin 2019 

Gorffenaf - Medi 2019

Hydref – Rhagfyr 2019