Cynllun Corfforaethol

Mae Cynllun Corfforaethol 2016-19 CHC yn manylu sut y byddwn yn parhau i weithredu fel un llais i'r sector ac yn gweithio ar ran ein haelodau i ddylanwadu, cysylltu, cefnogi a hysbysu fel y gallant barhau i fuddsoddi mewn cymunedau a newid bywydau.

Gellir darllen ein Cynllun Corfforaethol 2016-19 yma.

Ein Ffocws ar gyfer 2018/19

Darllenwch pa flaenoriaethau rydym yn canolbwyntio arnynt yn 2018/19, y cytunwyd arnynt mewn cysylltiad â'n haelodau: Ein Ffocws ar gyfer 2018/19

Cynllun Corfforaethol 2019-2022

Buom yn gweithio gydag aelodau i ddatblygu ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2019-2022, gan eu gwahodd i ddweud eu barn ar eu blaenoriaethau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma. Hoffem ddiolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd at yr ymgynghoriad. Caiff y cynllun terfynol ei gyflwyno i’n Bwdd ym mis Ionawr a bydd yn fyw o 1 Ebrill 2019.