Cael y budd mwyaf o'ch aelodaeth

Rydym wedi treulio'r ychydig fisoedd diwethaf yn datblygu ein cynnig i aelodau a'n Cynllun Corfforaethol, a nawr mae'r aros drosodd!

Ein ffocws am y tair blynedd nesaf

Mae ein Cynllun Corfforaethol yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau y gwnaethoch ddweud wrthym sy'n bwysig i chi.

Mae aelodau o Gymdeithas Tai Taf, Cymdeithas Tai Rhondda, Cymdeithas Tai Newydd, Pobl, Tai Siarter a Linc i'w gweld yn ein ffilm sy'n dweud stori ein Cynllun Corfforaethol am y tair blynedd nesaf.

Edrychwch ar y ffilm yma.

Byddwn yn canolbwyntio ar ddylanwadu ar eich amgylchedd, dweud stori'r sector, darparu gwasanaethau rhagorol i aelodau, gan sicrhau eich bod yn barod ar gyfer y dyfodol a rhedeg sefydliad gwych i aelodau.

Mae'r ddogfen lawn ar gael i'w gweld yma.

Byddwn yn eich diweddaru ar yr hyn a gyflawnwn ar eich rhan drwy ein hadroddiadau cynnydd.