Cartrefi

Cymunedol

Cymru

Cynnig Aelodau

2017/18

Sgroliwch i Lawr

Y flwyddyn i ddod...

Mae ein cynnig i aelodau yn amlinellu sut y byddwn yn parhau i weitiho ar eich rhan i  ddylanwadu, cysylltu, cefnogi a hysbysu fel y gallwch barhau i fuddsoddi mewn cymunedau a newid bywydau.

 

Cliciwch ar y botymau islaw i ganfod yr hyn a gynigiwn i chi fel rhan o'ch aelodaeth yn 2017/18 ac edrych yn ôl ar ein llwyddiannau lle gwnaethom roi arweinyddiaeth i sicrhau ein bod yn dylanwadu'n gadarnhaol ar eich amgylchedd gweithredu.

Dylanwadu

Cefnogi

Hysbysu

Cysylltu

Pwy 'dy Pwy?

Cynllun Corfforaethol  2016-2019

Mae ein cynnig i aelodau yn gysylltiedig â'n Cynllun Corfforaethol. 2017/18 yw ail flwyddyn ein cynllun corfforaethol tair blynedd sy'n amlinellu'r pedair thema strategol yr ydym yn canolbwyntio arnynt yn ystod oes y cynllun hwn. Gallwch weld ein cynllun llawn a'r blaenoriaethau y canolbwyntiwn arnynt yma.

©Cartrefi Cymunedol Cymru 2017