Cefnogi lles tenantiaid yn ddigidol

Mae Lisa Voyle yn Uwch Swyddog Prosiect gyda Chymdeithas Tai Newydd, ac mae’n dweud wrthym sut maent yn parhau i redeg eu rhaglen Hapi i helpu cadw’r gymuned yn hapus ac iach yn ystod yr argyfwng Coronafeirws (COVID-19).

“Sefydlwyd prosiect Hapi (‘Healthy, Aspiring, Prosperous and Inclusive’) yn 2015, yn defnyddio cyllid y Loteri Genedlaethol i gyflwyno rhaglenni iechyd a llesiant yn ardal Rhydfelen am ddwy flynedd. Oherwydd llwyddiant y rhaglenni, a’r ymateb cadarnhaol gan y bobl yn cymryd rhan, rydym wedi gallu ymestyn Hapi am pum mlynedd arall ac ehangu darparu gweithgareddau i dros ddau-draean Rhondda Cynon Taf.

Drwy’r rhaglen, rydym wedi medru cynnal dosbarthiadau coginio i ddysgu pobl sut i goginio prydau iach pan mae arian yn gyfyng, cyrsiau hyfforddiant fel cymorth cyntaf ac wedi medru cynnig cyfleoedd profiad gwaith o fewn tîm cynnal a chadw Newydd. Rydym hefyd yn arwain clybiau rhedeg soffa i 5k, sesiynau rheoli straen gydag arbenigwyr mewn ymwybyddiaeth ofalgar, a sesiynau gwirfoddoli ar gyfer unrhyw un sydd eisiau cymryd rhan gyda chynnal agweddau o’r rhaglen.

Oherwydd fod y prosiectau mor boblogaidd, a gan fod y cymunedau wedi cymryd cymaint o ran, roeddem yn awyddus i barhau i redeg y rhaglen er gwaethaf y pandemig Coronafeirws. Felly fe aethom yn ddigidol! Rydym yn awr yn defnyddio Facebook Live i gynnal dosbarthiadau ffitrwydd ar gyfer teuluoedd, rhaglen goginio a’r sesiynau canu poblogaidd iawn.

Mewn un wythnos fe wnaethom gyrraedd dros 20,000 o bobl ar Facebook ym mhob rhan o’r byd, mor bell ag Awstralia a Canada.

Fel llawer o rai eraill, rydym wedi gorfod addasu ein ffordd o weithio, ond mae rhedeg Hapi ar Facebook wedi rhoi ffordd arall i ni i gyfathrebu gyda phreswylwyr ac rydym yn cael llawer o sylwadau cadarnhaol gan bawb sy’n cymryd rhan yn y sesiynau digidol newydd.”

Mae mwy o wybodaeth am Hapi ar gael yma neu ymunwch ar Facebook yma yma.

Bydd cymdeithasau tai yng Nghymru yn proffilio eu gwaith i gefnogi tenantiaid yng Nghymru drwy ymgyrch newydd ‘Gyda Chi’. Dilynwch yr ymgyrch yma drwy dudalen Twitter CHC @CHCymru a chwilio am hashnod #gydachi #withyou

Share