Tîm cyngor arian yn helpu tenantiaid i achub miloedd o bunnau

Bu cynghorwyr arian ac ynni Tai Melin yn rhoi mwy o help nag erioed i breswylwyr yn ystod yr argyfwng cenedlaethol hwn. Yma maent yn esbonio sut y buont yn helpu preswylwyr i aros...

Amser i ailddyfeisio’n ddigidol

Gyda phandemig Covid-19 yn gweld cymdeithasau tai yn addasu er mwyn parhau i ddarparu gwasanaethau ar gyfer y cymunedau a’r tenantiaid a gefnogant mae Scott Tandy, Swyddog Adfywio Cymunedol Cymdeithas Tai Newydd, yn esbonio...

Cwrdd a’r Tim – Laura Courtney

Beth yw eich enw? Laura Courtney Ble ydych chi'n gweithio a beth ydych chi’n wneud? Rwy’n Rheolydd Polisi a Materion Allanol CHC. Rwy’n arwain ar bolisi llesiant ac ar reoleiddio a llywodraethiant. Pam wnaethoch...

O reolydd prosiect i weithio mewn cartref nyrsio

Mae Covid-19 yn newid y byd o’n cwmpas yn gyflym, ac yn cael effaith ddybryd ar swyddi pobl, eu cymunedau a’u bywydau. Bu’n rhaid i gymdeithasau tai yng Nghymru a’u staff addasu er mwyn...

Ymladd yn ôl yn erbyn Covid-19

Dros y mis diwethaf, gwelsom bandemig Covid-19 yn taro gyda straeon trist yn tra-arglwyddiaethu ar y penawdau. Fodd bynnag, mewn cyfnodau anodd, mae pobl yn camu lan a mynd yr ail filltir i gefnogi’r...

Newid swydd feunyddiol yn dod â chanlyniadau gwerth chweil

Mae Covid-19 yn gyflym yn newid y byd o’n hamgylch, ac yn cael effaith ddybryd ar swyddi, cymunedau a bywydau pobl. Mae cymdeithasau tai yn cefnogi dros 250,000 o denantiaid yng Nghymru ac yn...

Lleihau unigrwydd pobl hŷn tra’u bod yn aros adre

Gyda Covid-19 yn effeithio ar deuluoedd ledled Cymru, mae’n bwysicach nag erioed i gymdeithasau tai y gall tenantiaid gael mynediad i gefnogaeth hanfodol. Mae Adra, sydd â’i bencadlys ym Mangor,  yn gwneud eu gorau...

Addasu i newid

Gyda Covid-19 yn effeithio ar aelwydydd ledled Cymru, mae’n bwysicach nag erioed i gymdeithasau tai y gall tenantiaid gael mynediad i gymorth hanfodol. Bu Cartrefi Conwy yn gweithio drwy’r dydd a’r nos i sicrhau...

Cyngor da ar weithio o bell

Fel gyda llawer iawn o sefydliadau eraill ar hyn o bryd, mae holl dîm Cartrefi Cymunedol Cymru yn awr yn gweithio o adre. Dyma ein cyngor da ar weithio o bell, cadw cymhelliant a...