Addasiadau yn helpu poblogaeth sy’n heneiddio teimlo’n fwy gartrefol

Wrth i'r poblogaeth heneiddio, gynyddol bwysig creu gwasanaethau sy'n diwallu anghenion pobl. Roedd Laura Wood yn Pennaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus  o Grŵp Tai North Star pan ymunodd gyda chydweithwyr o bob rhan o'r...

Cyfweliad gyda . . . Lucy Proudfoot

Bydd Lucy Proudfoot yn ymuno â ni yn y Gynhadledd Cyfathrebu eleni i siarad am yr ymgyrch newid ymddygiad lwyddiannus a gynhaliodd Claremont Comms ar gyfer Achub y Plant a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i dargedu...

Llesiant Cymunedol yn cefnogi pobl yng Nghaerdydd

Mae gwasanaeth Llesiant Cymunedol gan United Welsh yn darparu cymorth llesiant wedi'i gydlynu i bobl ar draws Caerdydd. Mae Zarqa Hussain yn Uwch Hwylusydd Llesiant gyda United Welsh. Dywedodd: "Gwyddom fod llawer o bethau...

Cwrdd a’r tim: Hayley Macnamara

Beth yw eich enw? Hayley Macnamara (a fydd cyn hir yn Hayley Eastment!) Ble ydych chi'n gweithio a beth ydych chi'n wneud? Rwy'n gweithio'n rhan-amser fel Rheolydd Polisi a Materion Allanol ac yn gweithio...

Cwrdd a’r Tim: Julia Sorribes

Beth yw eich enw? Julia Sorribes Ble ydych chi'n gweithio a beth ydych chi'n wneud? Rwy'n Gymhorthydd Gwasanaethau Aelodau a Datblygu Busnes yn CHC. Pam wnaethoch chi ddewis gyrfa yn y sector tai? Roedd...

Cwrdd a’r Tim: Bryony Haynes

Beth yw eich enw? Bryony Haynes (@bryonyhaynes) Ble ydych chi'n gweithio a beth ydych chi'n wneud? Cartrefi Cymunedol Cymru - Cymhorthydd Polisi a Materion Allanol Pam wnaethoch chi ddewis gyrfa yn y sector tai?...

Cyflawni rhenti fforddiadwy lleol

Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu Polisi Rhent ar gyfer Rhenti Tai Cymdeithasol. Yn gynharach eleni, gwnaeth panel yr Adolygiad Annibynnol ar y Cyflenwad o Dai Fforddiadwy nifer o argymhellion yng nghyswllt rhenti ac mae...

Cyfweliad gyda . . . Shayoni Lynn

Cynulleidfaoedd. P'un ai'n denantiaid neu wleidyddion, rydym eisiau ymgysylltu gyda nhw. Ond ydyn ni'n gwybod sut i wneud hynny? Bydd Shayoni Lynn, arbenigydd newid ymddygiad yn trafod damcaniaeth Procio - beth yw hynny, pam...

Gallai cyllid hanfodol ddod â digartrefedd i ben

Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chyllideb ar gyfer y Grant Cymorth Tai yn 2020/21. Mae Will Atkinson yn esbonio pam fod y cyllid hwn yn hanfodol. Mae digartrefedd wedi cyrraedd pwynt argyfwng ar draws...