Cael y budd mwyaf o’ch aelodaeth

2019/20

Ein cenhadaeth yw galluogi cymdeithasau tai Cymru i fod yn wych. Cawn ein sbarduno gan y materion sy’n bwysig i chi.

Fel aelod gwerthfawr, mae llu o fanteision aelodaeth sy’n dod dan gategorïau dylanwadu, cysylltu, cefnogi a hysbysu.

Dylanwadu

Mae ein gwaith dylanwadu yn dechrau gyda chi a’n gwaith ni yw sicrhau y caiff eich llais ei glywed.

Cysylltu

Mae’ch aelodaeth yn eich cysylltu gydag eraill yn y sector a gyda sefydliadau yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac Ewrop.

Cefnogi

Cael y budd mwyaf o’ch aelodaeth a manteisio ar y gefnogaeth sydd ar gael i chi – p’un ai gan arbenigwyr o fewn CCC neu bartneriaid dethol.

Hysbysu

Rydym yn gweithredu fel aelod ychwanegol o’ch tîm ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’ch helpu i wneud eich gwaith.

Rhagair

Fel aelod o Cartrefi Cymunedol Cymru, rydych yn rhan gyfannol o sector amrywiol sy’n tyfu. Rydych yn adeiladu cartrefi, yn buddsoddi mewn cymunedau ac yn newid bywydau.

Ein gwaith yw eich cefnogi i fod yn wych.

Mae eich aelodaeth yn rhoi’r offer a’r adnoddau rydych eu hangen, llwyfan i gael eich llais wedi’i glywed a rhwydwaith cryf a chefnogol i’ch helpu i wneud eich gwaith hyd yn oed yn well.

Rydym wedi gwrando ar yr adborth o’n harolwg diweddaraf o fodlonrwydd aelodau. Rydym wedi mireinio ein cynnig presennol megis newidiadau i’r grwpiau cyflenwi strategol ac wedi cyflwyno llu o fuddion newydd ar gyfer 2019/20.

Rwy’n eich annog i fanteisio’n llawn o’r buddion y mae’ch aelodaeth yn eu rhoi, gan roi sylw i lawer ohonynt islaw.

Edrychwn ymlaen at barhau i roi cefnogaeth a chyfeiriad, yn ogystal â lobio a dylanwadu ar faterion sy’n bwysig i chi.

Rydym wrth eich hochr i’ch helpu i fod yn wych.

Stuart Ropke

Prif Weithredydd, Cartrefi Cymunedol Cymru

Ein nod, gweledigaeth a chenhadaeth ar gyfer 2022

Aelodau Bwrdd

Rydym wedi diweddaru ein pecyn Aelodau Bwrdd ar gyfer 2019/20. Edrychwch yma!

Digwyddiadau 2019/20

Mae ein rhaglen cynadleddau yn llawn dop gyda rhywbeth i bawb. Rydym hefyd wedi gwneud newidiadau i’n grwpiau cyflenwi strategol ac yn gosod y dyddiadau ymlaen llaw.

Pwy yw pwy

Angen help a dim yn gwybod gyda phwy i gysylltu yn CHC? Edrychwch ar ein manylion cyswllt a meysydd arbenigedd.