Board Member - Regional Dinners

As part of CHC’s refreshed Governance Offer which supports our ambition for the sector to be the best governed in Wales, we would like to invite all HA Board Members to join us at one of two regional dinners which will be hosted by Stuart Ropke our Chief Executive and a key member of the Policy Team.

These events are an opportunity for Board Members to hear about, and discuss, the challenges and issues currently facing the sector, CHCs work (both current and planned) and network with fellow Board Members.

We hope you will be able to join us at one of these regional events for some stimulating and informative conversation over dinner.


Fel rhan o gynnig diwygiedig CHC ar Lywodraethiant, sy'n cefnogi ein huchelgais i'r sector fod yr un gyda'r llywodraethiant gorau yng Nghymru, hoffem wahodd holl Aelodau Bwrdd Cymdeithasau Tai i ymuno â ni mewn un o ddau ginio rhanbarthol gyda Stuart Ropke, ein Prif Weithredydd Stuart Ropke ac Sioned Hughes, Cyfarwyddydd Polisi a Materion Allanol.

Mae'r digwyddiadau yn gyfle i Aelodau Bwrdd glywed am a thrafod yr heriau a'r materion sy'n wynebu'r sector ar hyn o bryd, gwaith CHC (cyfredol ac ar y gweill) a rhwydweithio gyda chyd Aelodau Bwrdd.

Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni yn un o'r digwyddiadau rhanbarthol hyn i gael sgyrsiau diddorol a gwybodus dros ginio.