Newyddion Diweddaraf

Llwyfan i denantiaid leisio eu barn ar effaith Credyd Cynhwysol

09/03/2017

Caiff yr adroddiad ymchwil cyntaf erioed yng Nghymru ar effaith Credyd Cynhwysol o safbwynt tenantiaid ei lansio yng Nghaerdydd heddiw (dydd Iau 9 Mawrth).

Comisiynwyd Prifysgol Metropolitan Caerdydd gan Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC), corff aelodaeth cymdeithasau tai Cymru, i gynnal...mwy

Digwyddiadau Cynadleddau 2017/18

27/02/2017

Rydym ni wedi cyhoeddi dyddiadau ein cynadleddau ar gyfer 2017/18 - gweler ein prif adran cynadleddau fan hyn

 

Supported housing funding consultation response

20/02/2017

Following extensive consultation with members, including four separate day-long events across Wales, Community Housing Cymru (CHC) has responded to the DWP/DCLG consultation on the future funding of supported housing across Great Britain. 

UK Government intends to devolve the funding of...mwy

£20m o gyllid ar gyfer Datrysiadau Tai Arloesol

09/02/2017


 
Mae Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC) wedi croesawu'r newyddion y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £20m mewn cartrefi newydd arloesol.

Gwnaeth Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant y cyhoeddiad am y cyllid heddiw (9 Chwefror) yn y Gynhadledd Tai Arloesol yng...mwy

Mynd i'r afael â phrinder tai fforddiadwy yng Nghymru

20/01/2017

Mae arbenigwyr o bob rhan o Ewrop yn galw am weithredu i fynd i'r afael â phrinder tai fforddiadwy mewn rhannau gwledig o Ewrop.

Mae'r gynhadledd ddydd ym Mhowys hefyd yn trafod pwysigrwydd creu a chynnal swyddi lleol os yw cymunedau cefn gwlad i ffynnu.

Trefnir y digwyddiad gan...mwy

Beth all Housing Europe ei ddweud wrthym am dai yng Nghymru? #gwledig17

18/01/2017

Sorcha Edwards yw Ysgrifennydd Cyffredinol Housing Europe - y ffederasiwn Ewropeaidd o sefydliadau cyhoeddus, cydweithredol a thai cymdeithasol yn cynnwys Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC). Mae'n rhwydwaith o 43 ffederasiwn cenedlaethol a rhanbarthol mewn 23 gwlad. Gyda'i gilydd, maent yn...mwy

Bron Afon yn helpu tenantiaid a phreswylwyr i ddysgu mwy am fesuryddion deallus

06/01/2017

Jonathan Hyde yn arwain gwaith Bron Afon i hyrwyddo ymestyn mesuryddion deallus i denantiaid.

Rydym ni ym Mron Afon yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i denantiaid a phreswylwyr, fodd bynnag rydym yn fwy na landlord yn unig ac yn benderfynol o'u cynnwys wrth wella'r cymunedau y maent yn...mwy

Cyhoeddiad Llywodraeth Cymru am rent tai cymdeithasol

21/12/2016

Cyhoeddodd Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, heddiw y cedwir polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer rhenti tai cymdeithasol ar gyfer 2017/18.

Y cynnydd rhent ar gyfer eiddo landlordiaid cymdeithasol o fewn y polisi ar gyfer 2017/18 yw 2.5% (CPI +1.5%).

Dywedodd...mwy