Gorwelion Tai

Mae Gorwelion Tai yn brosiect a gaiff ei redeg gan Cartrefi Cymunedol Cymru, corff aelodaeth cymdeithasau tai Cymru.

 

Beth yw nod Gorwelion Tai?

Prif nod Gorwelion Tai yw gosod gweledigaeth hirdymor ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru. Bydd y weledigaeth hon yn safleoli cymdeithasau tai fel partner o ddewis ac yn rhan ganolog o'r datrysiad i'r argyfwng tai.

 

Pam ydym ni angen gweledigaeth hirdymor?

Mae tai yn fusnes hir dymor ond gweithredwn mewn amgylchedd gwleidyddol a chyllido tymor byr sy'n golygu y gall blaenoriaethau newid a gall ansicrwydd gyfyngu ein huchelgais. Rydym angen gweledigaeth i ymgyrraedd ati a pharhaus ar gyfer cymdeithasau tai sy'n galluogi'r sector i ddylanwadu ac arwain penderfyniadau polisi yng Nghymru.

 

Sut y gallwch chi gymryd rhan?

Ar ôl cynnal ymchwil helaeth gydag aelodau a rhanddeiliaid yn ystod Cam Un, rydym yn bron yn barod i lansio Cam Dau - Sefydlu yr Her. Cliciwch yma i ddarganfod mwy!

Darllenwch erthygl Clarissa i weld crynodeb Cam Un.